• head13.jpg
 • head11.jpg
 • head29.jpg
 • head15.jpg
 • head28.jpg
 • head10.jpg
 • head25.jpg
 • head35.jpg
 • head12.jpg
 • announcements_logo.jpg
 • logo_announcements.jpg
 • head32.jpg
 • head19.jpg
 • head30.jpg
 • head05.jpg
 • head23.jpg
 • head37.jpg
 • head26.jpg
 • head39.jpg
 • head09.jpg
 • head24.jpg
 • head21.jpg
 • head03.jpg
 • head33.jpg
 • head22.jpg
 • head31.jpg
 • head02.jpg
 • head38.jpg
 • head06.jpg
 • head27.jpg
 • head08.jpg
 • head14.jpg
 • head34.jpg
 • head18.jpg
 • head17.jpg
 • head16.jpg
 • head20.jpg
 • head36.jpg

pdf ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ δημοφιλές

Λήψη (pdf, 367 KB)

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ.pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

Σήμερα, Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα διεξαγωγής της ηλεκτρονικής  ψηφοφορίας για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και ώρα 14:15 μμ, συνεδρίασε η Εφορευτική Επιτροπή με θέμα την έκδοση των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4485/2017όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την ΚΥΑ με αριθ. 77561/Ζ1/22.06.2020 (ΦΕΚ 2481 τ. Β’), σχετικά με τη διαδικασία ανάδειξης των μονομελών οργάνων των ΑΕΙ μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο.

 

Όπως αναλυτικά καταγράφονται στο επισυναπτόμενο πρακτικό καταμέτρησης ψήφων που εκδόθηκε από την ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΖΕΥΣ»:

 

 1. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλεκτόρων στον εκλογικό κατάλογο, ανέρχεται σε τριάντα τρείς (33),
 2. Ο αριθμός των ψηφισάντων εκλεκτόρων, ανέρχεται σε είκοσι έξι (26),
 3. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων/ψήφων υπέρ της υποψήφιας, ανέρχεται σε είκοσι (20),
 4. Ο αριθμός των λευκών ψηφοδελτίων, ανέρχεται σε έξι (6),

 

Σύμφωνα με το ανωτέρω αποτελέσματα εκλέγεται στη θέση του Προέδρου του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, κα Ερατώ Χατζησάββα.

 

Σημειώνεται ότι τόσο κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας όσο και κατά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων εκλεκτόρων για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.

 

Η Εφορευτική Επιτροπή

 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος                                                                                        Τα μέλη

 

Νικόλαος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-Επίκουρος Καθηγητής,        Κων/νος ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Επίκουρος Καθηγητής  Γεώργιος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ-Επίκουρος Καθηγητής