• head32.jpg
 • head31.jpg
 • head29.jpg
 • head39.jpg
 • logo_announcements.jpg
 • head33.jpg
 • head12.jpg
 • head14.jpg
 • head11.jpg
 • head28.jpg
 • head30.jpg
 • head25.jpg
 • head22.jpg
 • head19.jpg
 • head37.jpg
 • head16.jpg
 • head02.jpg
 • head35.jpg
 • head06.jpg
 • head36.jpg
 • head15.jpg
 • head34.jpg
 • announcements_logo.jpg
 • head27.jpg
 • head03.jpg
 • head20.jpg
 • head24.jpg
 • head17.jpg
 • head08.jpg
 • head10.jpg
 • head18.jpg
 • head23.jpg
 • head21.jpg
 • head38.jpg
 • head09.jpg
 • head26.jpg
 • head05.jpg
 • head13.jpg

Φάκελος Διδακτορικά

Έγγραφα

pdf Future Art Education Call

Λήψη (pdf, 34 KB)

Future Art Education_Call_.pdf

έγγραφο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΤΗΣ ΑΣΚΤ

Λήψη (doc, 51 KB)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΤΗΣ ΑΣΚΤ.doc

έγγραφο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΤΗΣ ΑΣΚΤ

Λήψη (doc, 108 KB)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΤΗΣ ΑΣΚΤ.doc

έγγραφο Υπόδειγμα αίτησης & Έντυπο ενημέρωσης

Λήψη (doc, 59 KB)

Υπόδειγμα αίτησης & Έντυπο ενημέρωσης.doc

pdf Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ΕΙΦ (674 26 2 2021) [ΩΜ0Η46Ψ8ΝΖ 02Κ] signed

Λήψη (pdf, 629 KB)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ΕΙΦ (674-26.2.2021) [ΩΜ0Η46Ψ8ΝΖ-02Κ]_signed (1).pdf