• head36.jpg
 • head06.jpg
 • head28.jpg
 • head32.jpg
 • logo_announcements.jpg
 • head17.jpg
 • head12.jpg
 • head33.jpg
 • head02.jpg
 • head21.jpg
 • head26.jpg
 • head22.jpg
 • head14.jpg
 • head29.jpg
 • head13.jpg
 • head27.jpg
 • head09.jpg
 • head34.jpg
 • head38.jpg
 • head11.jpg
 • head08.jpg
 • head31.jpg
 • head30.jpg
 • head03.jpg
 • head16.jpg
 • head37.jpg
 • head05.jpg
 • head10.jpg
 • head19.jpg
 • head39.jpg
 • head24.jpg
 • head18.jpg
 • head35.jpg
 • head20.jpg
 • head15.jpg
 • announcements_logo.jpg
 • head23.jpg
 • head25.jpg

Φάκελος Γραφείο Erasmus+

Έγγραφα

pdf Ανακοίνωση ΙΚΥ/ΕΜΣ του Προγράμματος Erasmus+ για BREXIT

Λήψη (pdf, 548 KB)

Anakoinosi_2020_Brexit.pdf

Με την επικύρωση της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit) τίθεται σε ισχύ από 01/02/2020. Η μεταβατική περίοδος θα λήξει στις 31/12/2020.

Η συμφωνία αποχώρησης προβλέπει τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στα τρέχοντα ευρωπαϊκά προγράμματα 2014-2020, συμπεριλαμβανομένου του Erasmus+, μέχρι το κλείσιμο των Προγραμμάτων, πράγμα που σημαίνει ότι οι δικαιούχοι του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να συνεχίσουν να συμμετέχουν στις επιχορηγήσεις που χορηγούνται βάσει των ισχυόντων Κανονισμών έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι δραστηριότητες, ακόμη και αν είναι μετά το 2020.

pdf διμερείς συμφωνίες ΑΣΚΤ - έτος 2020 δημοφιλές

Λήψη (pdf, 662 KB)

ASFA Bilateral agreements 2020.pdf

Οι φοιτητές που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για μετακίνηση για σπουδές το ακαδ. έτος 2021-22 μπορούν να συμβουλευτούν το συνημμένο έγγραφο με τις ισχύουσες διμερείς συμφωνίες, προκειμένου να επιλέξουν Ίδρυμα Υποδοχής.

 

Από το γραφείο Erasmus+

 

 

pdf Open invitation from International Office - University of applied arts Vienna δημοφιλές

Λήψη (pdf, 435 KB)

Open invitation Angewandte Austria.pdf

OPEN INVITATION 

UNIVERSITY OF APPLIED ARTS VIENNA (ANGEWANDTE)

 

Thursday, December 10, 2020, 2-3pm: https://zoom.us/j/96276640657  

 

 

pdf Ενημερωτική συνάντηση Εράσμους για ακ έτος 2021 22 δημοφιλές

Λήψη (pdf, 374 KB)

ενημερωτική συνάντηση Εράσμους για ακ. έτος 2021-22.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ενημερωτική συνάντηση

 

Ανακοινώνουμε στους φοιτητές της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ότι την Πέμπτη 17/12/2020, ώρα 11:00 πμ θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση από το Γραφείο Erasmus μέσω Teams σχετικά με το Πρόγραμμα Erasmus+ (μετακινήσεις για σπουδές και πρακτική άσκηση στο εξωτερικό) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Για να παρακολουθήσετε τη συνάντηση παρακαλείσθε όπως ακολουθήσετε τον εξής σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa1b71a2717bb473a8f77ac8047228c4c%40thread.tacv2/1606229086069?context=%7b%22Tid%22%3a%22faab4f7a-99c8-4a31-b791-50812fa15afc%22%2c%22Oid%22%3a%2259f57fc1-74c3-4194-af3c-f1ee803addf2%22%7d

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για το ακ. έτος 2021-22

H υποβολή των αιτήσεων για τις μετακινήσεις του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα ξεκινήσει στις 07/12/2020 και θα διαρκέσει μέχρι και τις 08/02/21.

Την αίτηση συμμετοχής, που θα βρείτε συνημμένη στο παρόν, μπορείτε να την αποστείλετε πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του γραφείου Erasmus της ΑΣΚΤ.

pdf ΣυνεχίζουμεErasmus Διαδικτυακή εκδήλωση διάδοσης αποτελεσμάτων ΙΚΥ και ΙΝΕΔΙΒΙΜ δημοφιλές

Λήψη (pdf, 550 KB)

ΣυνεχίζουμεErasmus- Διαδικτυακή εκδήλωση διάδοσης αποτελεσμάτων ΙΚΥ και ΙΝΕΔΙΒΙΜ.pdf

Ενημερώνουμε ότι οι  Εθνικές Μονάδες του Προγράμματος Erasmus+, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, διοργανώνουν την Παρασκευή 20/11/2020 στις 10:00 κοινή διαδικτυακή εκδήλωση διάδοσης αποτελεσμάτων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει απολογισμός της 7ετίας 2014-2020 του Προγράμματος, θα παρουσιαστούν μαρτυρίες ωφελούμενων από το Πρόγραμμα σε όλους τους τομείς Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας, θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στη νέα γενιά του Προγράμματος 2021-2027 και θα δοθεί χρόνος για ερωτήσεις.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ: http://erasmus-plus.gr/online-imerida-iky-kai-inedivim/?fbclid=IwAR0tVg7I9SyOzKuCf5OOBNGY7DJz7Pdkb1X7Jabi86e0TGcLcyUcjnDYKNc#more-7003