• head19.jpg
 • head31.jpg
 • head03.jpg
 • head34.jpg
 • head10.jpg
 • head18.jpg
 • head30.jpg
 • head28.jpg
 • head20.jpg
 • head32.jpg
 • head22.jpg
 • head02.jpg
 • head16.jpg
 • head06.jpg
 • head11.jpg
 • head27.jpg
 • head39.jpg
 • logo_announcements.jpg
 • head25.jpg
 • head08.jpg
 • head36.jpg
 • head05.jpg
 • head21.jpg
 • announcements_logo.jpg
 • head12.jpg
 • head29.jpg
 • head15.jpg
 • head14.jpg
 • head35.jpg
 • head37.jpg
 • head26.jpg
 • head09.jpg
 • head24.jpg
 • head38.jpg
 • head33.jpg
 • head13.jpg
 • head17.jpg
 • head23.jpg

pdf αίτηση και λίστα διμερών συμφωνιών δημοφιλές

Λήψη (pdf, 817 KB)

ASFA Bilateral agreements 2020.pdf

Προς διευκόλυνση των φοιτητών που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για μετακίνηση για σπουδές με το πρόγραμμα Erasmus+ (ακ. έτος 2021-22), επισυνάπτονται στο παρόν η αίτηση και η λίστα με τις διμερείς συμφωνίες μαζί.

Υπενθυμίζεται η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων: 12/02/2021

Από το γραφείο Erasmus της ΑΣΚΤ