• head17.jpg
 • head20.jpg
 • head28.jpg
 • head29.jpg
 • head14.jpg
 • head31.jpg
 • head19.jpg
 • head26.jpg
 • head35.jpg
 • head30.jpg
 • announcements_logo.jpg
 • head21.jpg
 • head18.jpg
 • head02.jpg
 • head27.jpg
 • head25.jpg
 • head08.jpg
 • head12.jpg
 • head37.jpg
 • head03.jpg
 • head06.jpg
 • logo_announcements.jpg
 • head36.jpg
 • head22.jpg
 • head10.jpg
 • head23.jpg
 • head38.jpg
 • head05.jpg
 • head24.jpg
 • head34.jpg
 • head39.jpg
 • head11.jpg
 • head09.jpg
 • head13.jpg
 • head33.jpg
 • head15.jpg
 • head32.jpg
 • head16.jpg

pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ δημοφιλές

Λήψη (pdf, 927 KB)

5130684 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 6ΠΦΓ46Ψ8ΝΖ-ΜΚΤ.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021-2022 ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5130684