• head37.jpg
 • head02.jpg
 • head16.jpg
 • head28.jpg
 • announcements_logo.jpg
 • head34.jpg
 • head10.jpg
 • head06.jpg
 • head14.jpg
 • head36.jpg
 • head39.jpg
 • head18.jpg
 • head25.jpg
 • head19.jpg
 • logo_announcements.jpg
 • head09.jpg
 • head20.jpg
 • head33.jpg
 • head15.jpg
 • head12.jpg
 • head32.jpg
 • head05.jpg
 • head26.jpg
 • head03.jpg
 • head17.jpg
 • head31.jpg
 • head29.jpg
 • head35.jpg
 • head22.jpg
 • head38.jpg
 • head27.jpg
 • head24.jpg
 • head08.jpg
 • head21.jpg
 • head30.jpg
 • head23.jpg
 • head11.jpg
 • head13.jpg

Φάκελος Ανακοινώσεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

pdf Οριστικά αποτελέσματα στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 1333/23.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δημοφιλή

Λήψη (pdf, 698 KB)

2020_07_31_θέμα_1_80042_Επικύρωση οριστικών αποτελεσμάτων_9Ρ4746Ψ8ΝΖ-6ΚΠ.pdf

Έγκριση των οριστικών αποτελεσμάτων της με αριθ. πρωτ. 1333/23.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών» με κωδικό ΟΠΣ 5063755.

pdf Προσωρινά αποτελέσματα στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 1333/23.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δημοφιλή

Λήψη (pdf, 678 KB)

2020_07_23_θέμα_3_80042_Επικύρωση αποτελεσμάτων_665Φ46Ψ8ΝΖ-ΩΘΕ.pdf

Έγκριση – επικύρωση των προσωρινών αποτελεσμάτων της με αριθ. πρωτ. 1333/23.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών» με κωδικό ΟΠΣ 5063755.

pdf Πρόσκληση για υποτροφία κάλυψης δαπανών πτυχιακής εργασίας Δημοφιλή

Λήψη (pdf, 823 KB)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ + ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΑ.pdf

Χορήγηση 33 υποτροφιών ύψους 400 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών της εκπονηθείσας πτυχιακής εργασίας φοιτητών/τριών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών

pdf Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 574/28-02-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δημοφιλή

Λήψη (pdf, 830 KB)

9ΟΗΒ46Ψ8ΝΖ-ΚΓΑ-1.pdf

Έγκριση οριστικού πίνακα κατάταξης στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 574/28.02.2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης μερικής απασχόλησης εξειδικευμένου στελέχους υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 3 με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την πρακτική άσκηση της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 2019-2022» και ΚΕ 80022 της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» με κωδικό ΟΠΣ 5033394. Η Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών» με κωδικό ΟΠΣ 5033394 είναι ενταγμένη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ).