• head08.jpg
 • head31.jpg
 • head26.jpg
 • head10.jpg
 • head15.jpg
 • head03.jpg
 • head12.jpg
 • head02.jpg
 • head21.jpg
 • head20.jpg
 • announcements_logo.jpg
 • head38.jpg
 • head29.jpg
 • head28.jpg
 • head05.jpg
 • head16.jpg
 • head13.jpg
 • head06.jpg
 • head17.jpg
 • head35.jpg
 • head34.jpg
 • head09.jpg
 • head19.jpg
 • head27.jpg
 • head23.jpg
 • head14.jpg
 • head30.jpg
 • head33.jpg
 • head39.jpg
 • head11.jpg
 • head25.jpg
 • head37.jpg
 • head24.jpg
 • logo_announcements.jpg
 • head36.jpg
 • head22.jpg
 • head18.jpg
 • head32.jpg

Φάκελος Ανακοινώσεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2636/29.06.2022

Λήψη (pdf, 216 KB)

ΩΖΞΩ46Ψ8ΝΖ-5ΥΥ.pdf

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ με σχετικό ΑΔΑ: ΩΖΞΩ46Ψ8ΝΖ-5ΥΥ ανακαλείται η πρόσκληση με αρ. πρωτ.:  2636/29.06.2022  (ΑΔΑ: 9ΩΞΗ46Ψ8ΝΖ-ΧΒ7) καθώς και ματαιώνεται η διαδικασία επιλογής ενός στελέχους οικονομικής/ διοικητικής υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, για τις ανάγκες του έργου με κωδικό ΕΛΚΕ 800009

pdf 5η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για τη στήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων | Λήξη προθεσμίας: 31 Μαϊου 2023 δημοφιλές

Λήψη (pdf, 698 KB)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΙΔΕΚ_5η Προκήρυξη ΥΔ.pdf

pdf ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ δημοφιλές

Λήψη (pdf, 444 KB)

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2023.pdf

 

Νέο Πρόγραμμα 2023 του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα μέσω της χρηματοδότησης ερευνητικών έργων και υποτροφιών υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας.